Partner for Eidsvåg IL

Advokatfirmaet Høgseth DA har gjennom mange år vært partner for Eidsvåg Idrettslag. Vårt firma er en sentral støttespiller for idrettslaget. Som en av 3 partnere har vi blant annet gitt støtte til kunstgressbanen i Eidsvåg.

Eidsvåg kunstgressbane og ballbinge

I tillegg har vi bidratt sterkt til idrettslagets ballbinge.

Eidsvåg Idrettslag gjør et viktig og godt arbeid i alle aldersgrupper. Spesielt positiv er aktivitetene for barna. Gjennom idretten har man en sjanse til å gi barna de sunne verdiene og de gode holdningene. Idretten er sosialt inkluderende og i stor grad forebyggende. Vi i Advokatfirmaet Høgseth DA er glade for å kunne tilrettelegge for dette arbeidet.

Idrettslagets hjemmesider: http://www.eil.no/