Medlemmer av Husleietvistutvalget

Kommunal- og regionaldepartementet har oppnevnt advokat Bjørnar Høgseth og advokat Mona Øvrebø som medlemmer av partsutvalget for Husleietvistutvalget i Hordaland med virkning fra 01.01.2012.

Husleietvistutvalget kan behandle alle tvister om leie av bolig i Hordaland. For mer informasjon, gå til utvalgets hjemmesider på www.htu.no/.

Vi tolker utvelgelsen som en bekreftelse på vår kompetanse innen husleierett. Vi vil fremdeles kunne være advokater og prosessfullmektiger for våre klienter i alle husleiesaker.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale. Kom innom, ring eller send oss en e-post.

Kontakt ossKontaktinformasjonHovedkontor Åsane/felles postadresse:
Litleåsveien 41, 5132 Nyborg

Avdelingskontor Knarvik Senter:
Inng. 6, 2. etg, Kvernhushaugane 10

Tel:  +47 55 18 12 00
Fax:+47 55 18 12 01

Send mail: post@hogseth.net

 

Lenker