Fast eiendom

Det kan være mange forskjellige problemstillinger knyttet til fast eiendom. Her nevnes noen av de spørsmålene som er mest aktuelle:

I tillegg til at vi er advokater tar vi både ordinære eiendomsmegleroppdrag og såkalte oppgjørsoppdrag. Vi arbeider også mye med reklamasjon og krav om retting, prisavslag, erstatning eller heving for feil og mangler i forbindelse med en eiendomsoverdragelse.

Mange ønsker hjelp i forbindelse med avtaler om, og tinglysning av, ulike rettigheter (servitutter) til fast eiendom, for eksempel veirett og rett til vann og kloakk. I naboforhold kan det oppstå spørsmål om grense, trær/busker og støy. Vi tar også generelle tinglysingsspørsmål.

I eiendommen som er i sameie kan det være snakk om å lage avtaler om bruk, vedlikehold og utgiftsdekning. Vi