Barnefordeling

I forbindelse med et samlivsbrudd oppstår spørsmål om hvor barna skal bo, hvem som skal ha foreldreansvar, og i hvilket omfang det skal utøves samvær. Velg den løsningen som er best for barna. Det viktigste spørsmålet er hvor barna skal bo. Det vanligste er at barna bor fast hos en av foreldrene, men man kan også tenke seg delt bosted. Den av foreldrene som barnet ikke bor sammen med skal betale bidrag.

Foreldreansvaret er den rett og plikt som foreldrene har til å bestemme over barnets viktige personlige forhold. Den av foreldrene som ikke har fast bosted bør ha samvær. "Vanlig" samvær er annenhver helg, en ettermiddag i uken, 14 dager i sommerferien og jul eller påske.